Start met scrollen om te ontdekken

Privacybeleid

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten en contacten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en u een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en contacten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe deze worden verzameld en voor welke doeleinden kan u hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens u met ons wil delen en welke niet.

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten en contacten (hierna betrokkene genoemd) die gebruik maken van de diensten en producten van Vilarte. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren en website. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

Informatie over het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens

1. De persoonlijke gegevens die VILARTE verzamelt

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals:

 • Naam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Sociale-mediaprofielen

 • Andere informatie die we verzamelen via invulformulieren

 • Etc.

Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies. Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten:

 • Webbrowser;

 • Cookie-ID;

 • IP-adres;

 • Bezochte webpagina’s op onze websites;

 • Etc.

Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden m.b.t. de installatie van uw Vilarte paviljoen:

 • Besteldatum

 • Datum van levering;

 • Adres van levering

 • Etc.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

2. Hoe verzamelt VILARTE persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door Vilarte verzameld worden, zowel tijdens offline als online interacties. Dit kan onder andere gebeuren door:

 • Elektronisch, telefonisch of schriftelijk contact met medewerkers van Vilarte;

 • Het invullen van door Vilarte voorziene formulieren die bv. aangeboden worden op beurzen, websites, etc. ;

 • Het invullen en versturen van een contactformulier;

 • Het inschrijven voor een nieuwsbrief van Vilarte;

 • Het bestellen van een Vilarte paviljoen;

 • Het deelnemen aan acties of wedstrijden, interactie op sociale media bv. het liken of delen van posts van de officiële Vilarte accounts, versturen van inmail, etc.;

 • Cookies (zie cookie statement verder in dit beleid);

 • Etc.

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten, diensten en aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • Met verkregen toestemming;

 • In uitvoering van een contract;

 • Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;

 • In het geval Vilarte een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:

 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie;

 • Het aanvullen van ons klantenbestand;

 • Het registreren van aangekochte paviljoenen;

 • Het optimaliseren van onze klantenservice;

 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten;

 • Het opvolgen van de betalingen door onze klanten;

 • Het promoten van producten en diensten door Vilarte en de met haar verbonden ondernemingen (directe of indirecte klanten) via direct marketing;

 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken;

 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website;

 • Etc.

4. Geven we uw gegevens door aan anderen (derde partijen)?

Persoonsgegevens kunnen met de partners gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de betrokkene hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Uw rechten

De betrokkene kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing. De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@vilarte.be. 

Cookie statement

1. Algemeen

Vilarte maakt gebruik van cookies wanneer we, in het geval dit door de wet bepaald is, hier vooraf uw toestemming voor krijgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden of databestanden die bij het bezoek aan onze website op uw lokale computer of ander toestel geplaatst worden. Het gebruik van cookies laat toe om onze website aan de hand van uw gebruik te verbeteren en dient voor marketing doeleinden. Bovendien kunnen bepaalde instellingen bij een volgend bezoek herinnerd worden bv. land, taalkeuze, … om op die manier uw bezoek te personaliseren en gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Cookies zijn standaard ingeschakeld door uw browser. Voor een optimaal gebruik van onze websites is het aangeraden om de cookies ingeschakeld te laten. Indien u dit niet wenst, kunt u de cookies afhankelijk van de browser als volgt manueel uitschakelen:

2. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies, elk met een specifiek doel. Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit gebeurt volledig volgens de van toepassing zijnde policies van Google (https://policies.google.com/). Dit zijn de cookies die gebruikt worden:

 • __utma
  doel: om op te volgen hoe vaak een gebruiker de website bezoekt
  lengte gebruik: 2 jaar

 • __utmb
  doel: om op te volgen hoe lang een bezoek aan de website duurt
  lengte gebruik: 30 minuten

 • __utmc
  doel: om op te volgen hoe lang een bezoek aan de website duurt
  lengte gebruik: tot het einde van het website bezoek

 • __utmz
  doel: toont waar de bezoeker op de website vandaan komt
  lengte gebruik: 6 maanden

Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … Vilarte behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via deze pagina op de website.

Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy overeenkomst en gewijzigde versies van deze overeenkomst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen, dan kan u ons contacteren via de volgende methodes:

·        Een email versturen naar info@vilarte.be

·        Een gedateerde en ondertekende brief versturen naar Vilarte®, Nieuwpoortstraat 173, 9160 Lokeren, België

 

Gepubliceerd op 25 mei 2021.